آنها که حرفهای خاموش می زنند !

؟یک؟ سو؟ال؟

 

برای اولین بار زمینه ها و طرح ایجاد روشهای اتصال دائم توسط چه کسی و با چه ملیتی مطرح شده بود ؟

منتظر جواب های شما هستیم

/ 2 نظر / 51 بازدید

من بگم/من بگم؟ خوب معلومه دیگه اولیش خود من بعدیش هم کسی نیست جز شاگردم که بعد از یاد گرفتن از من طاقت نیاورد و به همه جهان اعلام کرد که اسمش مولاناست

reza

من فکر می کنم که اولین فرد آقای کیلبرگ باشه از آمریکا . امیوارم که درست گفته باشم ....