ما برای وصل کردن آمدیم

 
» دوره بازرسی فنی بین المللی جوش ASNT تیرماه 1395 :: ۱۳٩٥/٤/۱٤
» Welding Residual Stress :: ۱۳۸٩/٤/۳
» Plastic Welding 3 :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» جدیدترین دوره های آموزشی IWNT :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» مهندسی تکنولوژی جوشکاری :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» جوشکاری پلاستیک ها به روش التراسونیک :: ۱۳۸٦/۱٠/۳٠
» یک خبر و یک گفتگو :: ۱۳۸٦/٩/٥
» جوشکاری به روش الکترون بیم ( پرتو الکترونی ) :: ۱۳۸٦/٩/٤
» آنها که حرفهای خاموش می زنند ! :: ۱۳۸٦/٩/٤
» رفتن رسیدن نیست ، اما برای رسیدن راهی جز رفتن نیست ! :: ۱۳۸٦/۸/۳
» استاندارد جوشكاري OSHA :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» جوشکاری فولادهای زنگ نزن( Stainiess Steel Welding ) :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» اتصال حرارتی پلاستیک ها( Plastic Welding ) :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» چرا اينقدر بيکار نشسته ايم ؟ ( بیانیه بی تعارف به جامعه مهندسین خواب آلود !) :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» مطلب این است : تنش های پسماند در جوشکاری :: ۱۳۸٦/٦/٢٥