ما برای وصل کردن آمدیم

 
یک خبر و یک گفتگو
نویسنده : گروه تحقیقاتی مهندسی جوش - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٥
 
ر مراسم اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب که در تاریخ ۱ و ۲ آبانماه ۱۳۸۶ در هتل المپیک تهران برگزار شد٫ گفتگویی کوتاه داشتیم با دکتر نادر صفاری٫ متخصص آلتراسونیک از دانشگاه UCL لندن٫ که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت:

دكتر نادر صفاري

لطفا يك شرح حال مختصر از خودتان بفرماييد
من نادر صفاري هستم، عضو هيات علمي دانشگاه UCL لندن و رييس گروه پژوهش در امواج فراصوتي. حدود ٢٥ سال در اين رشته در حال كار هستم و دكتراي خود را در رشته برق و الكترونيك از همان دانشگاه اخذ كرده ام.

با توجه به برداشتي كه از اولين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غير مخرب داشته ايد، وضعيت آزمونهاي غير مخرب را در ايران از نظر صنعتي و تحقيقاتي چگونه ميبينيد؟
چيزي كه من متوجه شدم اينست كه تا حد زيادي تشابه بين مسايل مطرح شده در اين سمينار با مسايلي كه در انگليس با آن مواجهيم، وجود دارد. يكي از اين مسايل اين بود كه فاصله اي بين پژوهشهاي اجرايي در سطح دانشگاه ها و مسايل كاربردي صنايع وحود دارد. و مثل اينكه تا برگزاري اين كنفرانس امكان اين نبوده كه كساني كه در زمينه آزمونهاي غير مخرب در صنعت و دانشگاه مشغول هستند، با اين گستردگي، در محيطي دور هم جمع شوند و بتوانند با يك زبان مسايل خود را با يكديگر در ميان بگذارند. اين دقيقا چيزيست كه ما در انگلستان نيز تجربه كرده ايم. من خيلي خوشحال شدم كه ديدم يك چنين موقعيتي در اينجا ايجاد شده و ان شاالله كه اين موقعيتها در آينده هرچه بيشتر فراهم گردد. اگر امكاناتي نظير اين در آينده بيشتر فراهم شود ان شاالله فاصله بين صنعت و پژوهشهاي دانشگاهي كمتر و كمتر خواهد شد.

وضعیت شركتهاي بازرسي فني در ايران را نسبت به استاندارد و جهاني شدن چگونه میبینید؟
به نظر من شركتها در موقعيت خوبي قرار گرفته اند. براي اينكه نمايندگي شركتهاي توليد دستگاه هاي آزمون غير مخرب خارجي را در دست دارند، مستقيما با آخرين تحولات و تجهيزات جديدي كه در دنيا به بازار عرضه ميشود، آشنايي پيدا ميكنند. و فكر ميكنم براي دانشگاهيان دسترسي داشتن به اينگونه تحولات با توجه به جو فعلي، مشكلتر است. شركتها با توجه به محركهاي اقتصادي، معمولا سريعتربه آخرين تحولات دسترسي پيدا ميكنند و تماس بهتري با دنياي خارج دارند تا شايد دانشگاهيان.

چه توصيه اي براي جواناني كه ميخواهند در اين زمينه فعاليت كنند داريد؟

من در طول مدتي كه با جوانان در محيط دانشگاهي در تماس بوده ام، به اين نتيجه رسيده ام كه بهتر است كمتر نصيحت بكنم. براي اينكه شايد آن مسيري كه براي من در زندگي راه خوبي باشد، براي كس ديگر راه جالبي نباشد و من فكر ميكنم هر كس بايد به نوبه خود با مطالعات كامل و با نظر خواهي از اشخاص مختلف راه خود را انتخاب كند. من واقعا خودم را كوچكتر از آن ميبينم كه نصيحت يا راهنمايي كلي بكنم براي جوانان اين مملكت. فقط يك چيز ميخواهم بگويم و آن اينست كه در مقايسه با جوانان انگليسي كه من بطور روزمره با آنها در تماس هستم، از ذوق و شوق و پشتكار دانشجويان ايراني واقعا تحت تاثير قرار گرفتم. فكر ميكنم اين يكي از بزرگترين منابع و ثروتهاي ملي ماست. و ان شاالله كه اين جديت نسبت به كار و تحصيلاتشان در همين حدي كه هست باقي بماند و حتي بهتر شود.

در انتها اگر نكته اي مد نظر داريد بفرماييد.
تنها نكته اي كه ميخواستم تاكيد كنم همان مطلب قبليست و اينكه در زندگي مثبت باشيد و به دنبال علم برويد. البته اين خيلي كليست و خيلي ها اين حرفها را زده اند ولي بهرحال حرف خوب را هرچه بيشتر بزنيم بهتر است.

از اينكه وقت خودتان را به ما داديد متشكرم.

منبع:www.weldeng.net  


 
comment نظرات ()
 
 
جوشکاری به روش الکترون بیم ( پرتو الکترونی )
نویسنده : گروه تحقیقاتی مهندسی جوش - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٤
 

Electron Beam Welding

Electron beam welding (EBW) is a welding process which produces coalescence of metals with the heat obtained from a concentrated beam composed primarily of high-velocity electrons impinging upon the surfaces to be joined. Heat is generated in the workpiece as it is bombarded by a dense stream of high-velocity electrons. Virtually all of the kinetic energy-the energy of motion-of the electrons is transformed into heat upon impact.

The electron beam welding process had its inception in the 1950s in the nuclear field. There were many requirements to weld refractory and reactive metals. These metals, because of their affinity for oxygen and nitrogen of the air, are very difficult to weld.

The original work was done in a high vacuum. The process utilized an electron gun similar to that used in an X-ray tube. In an X-ray tube the beam of electrons is focused on a target of either tungsten or molybdenum which gives off X-rays. The target becomes extremely hot and must be water-cooled. In welding, the target is the base metal which absorbs the heat to bring it to the molten stage. In electron beam welding, X-rays may be produced if the electrical potential is sufficiently high.

As developments continued, two basic designs evolved: (1) the low-voltage electron beam system, which uses accelerating voltages in 30,000 volts or (30 kV) to 60,000-volt (60 kV) range and (2) the high-voltage system with accelerating voltages in the 100,000- volt (100 kV) range. The higher voltage system emits more X-rays than the lower voltage system.

In both systems, the electron gun and the work piece are housed in a vacuum chamber. There are three basic components in an electron beam-welding machine. These are (1) the electron beam gun, (2) the power supply with controls, and (3) a vacuum work chamber with work-handling equipment. The electron beam gun emits electrons, accelerates the beam of electrons, and focuses it on the work piece.

Recent advances in equipment allow the work chamber to operate at a medium vacuum or pressure. In this system, the vacuum in the work chamber is not as high. It is sometimes called a "soft" vacuum. This vacuum range allowed the same contamination that would be obtained in atmosphere of 99.995% argon. Mechanical pumps can produce vacuums to the medium pressure level.

One of the major advantages of electron beam welding is its tremendous penetration. This occurs when the highly accelerated electron hits the base metal. It will penetrate slightly below the surface and at that point release the bulk of its kinetic energy which turns to heat energy. The addition of the heat brings about a substantial temperature increase at the point of impact. The succession of electrons striking the same place causes melting and then evaporation of the base metal. This creates metal vapors but the electron beam travels through the vapor much easier than solid metal. This causes the beam to penetrate deeper into the base metal. The width of the penetration pattern is extremely narrow. The depth-to-width can exceed a ratio of 20 to 1. As the power density is increased penetration is increased.The heat input of electron beam welding is controlled by four variables: (1) the number of electrons per second hitting the work piece or beam current, (2) the electron speed at the moment of impact, the accelerating potential, (3) the diameter of the beam at or within the work-piece, the beam spot size, and (4) the speed of travel or the welding speed. The first two variables, beam current and accelerating potential, are used in establishing welding parameters. The third factor, the beam spot size, is related to the focus of the beam, and the fourth factor is also part of the procedure.

Since the electron beam has tremendous penetrating characteristics, with the lower heat input, the heat-affected zone is much smaller than that of any arc welding process. In addition, because of the almost parallel sides of the weld nugget, distortion is greatly minimized. The cooling rate is much higher and for many metals this is advantageous; however, for high-carbon steel this is a disadvantage and cracking may occur.

The weld joint details for electron beam welding must be selected with care. In high vacuum chamber welding special techniques must be used to properly align the electron beam with the joint. Welds are extremely narrow and therefore preparation for welding must be extremely accurate.

Filler metal is not used in electron beam welding; however, when welding mild steel highly deoxidized filler metal is sometimes used. This helps deoxidize the molten metal and produce dense welds.

Almost all metals can be welded with the electron beam welding process. The metals that are most often welded are the super alloys, the refractory metals, the reactive metals, and the stainless steels. Many combinations of dissimilar metals can also be welded.

One of the disadvantages of the electron beam process is its high capital cost. The price of the equipment is very high and it is expensive to operate due to the need for vacuum pumps. In addition, fit up must be precise and locating the parts with respect to the beam must be perfect

 reference :  

 www.ferris.edu

 

www.ebwelding.com

 

 

 
comment نظرات ()
 
 
آنها که حرفهای خاموش می زنند !
نویسنده : گروه تحقیقاتی مهندسی جوش - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٤
 

؟یک؟ سو؟ال؟

 

برای اولین بار زمینه ها و طرح ایجاد روشهای اتصال دائم توسط چه کسی و با چه ملیتی مطرح شده بود ؟

منتظر جواب های شما هستیم


 
comment نظرات ()